آشنایی با مکاتب نقاشی
علی اصغر میرزایی مهر _ حمیدرضا جهانی

آشنایی با مکاتب نقاشی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
184--تهران
 • ناشر :

   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 • دسته‌بندی :

   کنکور هنر
 • فروشنده :

   

  نگین مهدوی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۰۷۳۸۳۴۹۰