ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)
ناصر محمدی راد

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(۱)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
282--تهران
 • ناشر :

   نشر تایماز
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  ساره سیف

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید