نجوم به زبان ساده ( جلد 1 و 2)
مایر دگانی

نجوم به زبان ساده ( جلد ۱ و ۲)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریبروجرد
 • ناشر :

   گیتا شناسی
 • مترجم :

   محمد رضا خواجه پرور
 • دسته‌بندی :

   علوم پایه
 • فروشنده :

   

  معصومه فرزانفرد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۶۳۹۹۷۰۴۱