مدیریت بازاریابی
دکتر احمد روستا

مدیریت بازاریابی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---بندرعباس
 • ناشر :

   سمت
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   علوم اقتصادی
 • فروشنده :

   

  مصطفی رفیعی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۴۹۷۴۸۶۵