نان و شراب
اینیاتسیو سیلونه

نان و شراب

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
473انگلیسیرقعیمشهد
 • ناشر :

   نگارستان کتاب
 • مترجم :

   محمد قاضی
 • دسته‌بندی :

   ادبیات جهان
 • فروشنده :

   

  الی طبری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۸۱۷۷۰۵۸