سیگنال ها و سیستم ها 2 جلد
آلن وی اپنهایم. آلن اس ویسلکی. حمید نواب.

سیگنال ها و سیستم ها ۲ جلد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
1071--قم
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه تهران
 • مترجم :

   جبه دار مارالانی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  غزل بزرگی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۳۴۴۵۸۳۵۰