مبانی فیزیک (2)(الکتریسیته و مغناطیس)(صفار)
دیوید هالیدی

مبانی فیزیک (۲)(الکتریسیته و مغناطیس)(صفار)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
486فارسی-تهران
 • ناشر :

   صفار و اشراقی
 • مترجم :

   محمدرضا جلیلیان نصرتی
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  فرشته عمادنیا

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۹۱۸۱۹۰۵