ریاضی و آمار جامع دوازدهم پایا: (رشته ادبیات و علوم انسانی)
احسان خیراللهی, رضا عابدی

ریاضی و آمار جامع دوازدهم پایا: (رشته ادبیات و علوم انسانی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
168فارسی-تهران
 • ناشر :

   مبتکران
 • دسته‌بندی :

   ریاضی و آمار انسانی
 • فروشنده :

   

  آرش محمدی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۲۶۳۴۷۶۴۸