مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی
جوماک اسمیت, هندریک ون‌نس, ام.ام. ابوت, محمدباقر پورسید

مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
998فارسیوزیریاراک
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاهی
 • مترجم :

   محمد سلطانیه, غلامرضا وکیلی‌نژاد
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  زهرا کریمی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۱۶۲۵۴۴۳۰