انگار گفته بودی لیلی
سپیده شاملو

انگار گفته بودی لیلی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--رقعیبروجرد
 • ناشر :

   مرکز
 • دسته‌بندی :

   ادبیات ایران
 • فروشنده :

   

  معصومه فرزانفرد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۶۳۹۹۷۰۴۱