اقتصاد مهندسی
دکتر محمد مهدی اسکو نژاد

اقتصاد مهندسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
452-وزیریشیراز
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  علیرضا مجاب

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید