ذهن دیگران را بخوانید
دکتر دیوید جی. لیبرمن

ذهن دیگران را بخوانید

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
192-وزیریاصفهان
 • ناشر :

   آریا گهر
 • مترجم :

   امیر حسن مکی
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  فرانک امینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۲۰۱۴۴۲۸