برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در مدیریت
مهندس عباس شیخ ابومسعودی

برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   ارکان
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  سینا غنی زاده کازرونی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۱۵۳۵۲۶۴۷