بررسی سیستم های قدرت(جلد اول)
هادی سعادت

بررسی سیستم های قدرت(جلد اول)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   
 • مترجم :

   احد کاظمی -شهرام جدید-حیدر علی شایانفر
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۱۲۹۱۳۹۶