اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی
دکتر کوروش فتحی واجارگاه

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
370-وزیریمشهد
 • ناشر :

   بال
 • دسته‌بندی :

   علوم تربیتی
 • فروشنده :

   

  آهو پیروی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۸۰۰۳۲۰۸۱