برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد
سید محمد سیدحسینی

برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
356--اصفهان
 • ناشر :

   دانشگاه علم و صنعت
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  حدیثه روحانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۱۰۴۵۱۹۱۸