مبانی اقلیم شناسی آماری
دکتر حسین عساکره

مبانی اقلیم شناسی آماری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---بوکان
 • ناشر :

   دانشگاه زنجان
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   جغرافیا
 • فروشنده :

   

  رزگار رستمی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۴۱۸۴۶۹۷۶