ریاضیات مهندسی پیشرفته
اروین کرویت سیگ

ریاضیات مهندسی پیشرفته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---گرمسار
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاهی
 • مترجم :

   حسین فرمان و سیامم کاظمی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید