مقاومت مصالح 1و2
مدرسان شریف

مقاومت مصالح ۱و۲

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---ارومیه
 • ناشر :

   مدرسان شریف
 • مترجم :

   دکتر مجتبی کبیریان
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۲۳۸۷۶۱۹