مکانیک سیالات
دکتر بهزاد خداکرمی

مکانیک سیالات

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---ایوانکی
 • ناشر :

   انتشارات آزاده
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید