کامپیوتر یا رایانه، مسئله چیست؟
سعید طلایی

کامپیوتر یا رایانه، مسئله چیست؟

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---گراش
 • ناشر :

   سوره مهر
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   ادبیات ایران
 • فروشنده :

   

  محمدجعفر خواجه

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید