خودآموز روباتیک، اصول اولیه و پروژه های کاربردی ساخت روبات
علیرضا محمدی - علیرضا احمدی بزرگ

خودآموز روباتیک، اصول اولیه و پروژه های کاربردی ساخت روبات

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   آفرنگ
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  محمدجعفر خواجه

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید