ریاضیات گسسته و آمار و احتمال
علی‌اکبر طالبی, امیرسعید حسینی, میثم جعفری‌بنقن, مرضیه رضایت, مصطفی ماهروحی, گرافیست:رعنا جمالی

ریاضیات گسسته و آمار و احتمال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
456فارسی-اردستان
  • فروشنده :

     

    مهدیه اسحاقی

  • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید