کتاب جامع زبان انگلیسی 2: یازدهم تجربی، ریاضی، انسانی و علوم و معارف اسلامی
زیرنظر:جواد مومنی

کتاب جامع زبان انگلیسی ۲: یازدهم تجربی، ریاضی، انسانی و علوم و معارف اسلامی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
192فارسی/انگلیسی-یزد
 • ناشر :

   کانون فرهنگی آموزش
 • مترجم :

   کانون قلم چی
 • دسته‌بندی :

   زبان انگلیسی
 • فروشنده :

   

  Bahar hashemi

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۲۳۹۸۵۴۳