تحقیق در رسانه های جمعی
راجر دی ویمر ، جوزف آر دومینیک

تحقیق در رسانه های جمعی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
959--تهران
 • ناشر :

   سروش و مرکز تحقیقات
 • مترجم :

   کاووس سید امامی
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  آرمین یوسفی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید