2000 سوال چهارگزینه ای اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
سید محمد تقی حسینی مرام

۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
398-وزیریتبریز
 • ناشر :

   نگاه دانش
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  سیروس نجاری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید