اقتصاد مهندسی
دکتر محمد مهدی اسکونژاد

اقتصاد مهندسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه امیر کبیر
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۸۹۷۹۹۹۸۱