راهنما و حل مسائل شیمی عمومی مورتیمر جلد 1 (یاوری)
چارلز مورتیمر

راهنما و حل مسائل شیمی عمومی مورتیمر جلد ۱ (یاوری)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
384فارسیوزیریتهران
 • ناشر :

   علوم دانشگاهی
 • مترجم :

   عیسی یاوری
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  m t

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۲۲۰۱۴۴۷۴