بانک سوالات زبان.تخصصی و.تئوری های مدیریت بر اساس کتاب 1000تست دکتر ونوس قابل استفاده دانشجویان ارشد و داوطلبان شرکت در آزمون های ارشد رشته های مدیریت بازرگانی مالی صنعتی دولتی TT,IT,MBA اجرایی و رشته های وابسته
دکتر داور ونوس مهرداد پرچ

بانک سوالات زبان.تخصصی و.تئوری های مدیریت بر اساس کتاب ۱۰۰۰تست دکتر ونوس قابل استفاده دانشجویان ارشد و داوطلبان شرکت در آزمون های ارشد رشته های مدیریت بازرگانی مالی صنعتی دولتی TT,IT,MBA اجرایی و رشته های وابسته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
568-وزیریاهواز
 • ناشر :

   اسرار دانش، مرکز پخش: موسسه نشر مهربان
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  ارام امینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۶۶۰۰۲۳۷۰