مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده درک عمومی هنر: بیش از 2500 پرسش طبقه‌بندی شده‌ی منطبق بر کتاب‌های درسی پوشش کامل مطالب کتاب‌های معرفی شده ...
عبدالرضا اتحاد, داریوش امیری‌کاشانی, مجید آزادبخت, سهیل رکنی, علی عزیزی, مهرداد عسگری‌طاری, مهرنوش عسگری‌طاری, علی رویایی, الهام یافته, درناز وظیفه‌عالی

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده درک عمومی هنر: بیش از ۲۵۰۰ پرسش طبقه‌بندی شده‌ی منطبق بر کتاب‌های درسی پوشش کامل مطالب کتاب‌های معرفی شده ...

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
362فارسی-شیراز
 • ناشر :

   کانون فرهنگی آموزش
 • دسته‌بندی :

   کنکور هنر
 • فروشنده :

   

  هستی عزیزی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۴۱۲۷۵۵۳