دیوان حافظ شیرازی (کهن‌ترین نسخه شناخته شده کامل)
حافظ/به کوشش بهروز ایمانی

دیوان حافظ شیرازی (کهن‌ترین نسخه شناخته شده کامل)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
160--قم
 • ناشر :

   مرکز پژوهشی میراث مکتوب
 • دسته‌بندی :

   شعر
 • فروشنده :

   

  زینب آقائی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۱۰۴۷۲۹۴۸