شیمی عمومی 1 مورتیمر (یاوری)
چارلز مورتیمر

شیمی عمومی ۱ مورتیمر (یاوری)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
285فارسی-سمنان
 • ناشر :

   علوم دانشگاهی
 • مترجم :

   عیسی یاوری
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  غزاله غنیان

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۴۴۳۲۷۰۷۵