مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها
عین الله جعفرنژاد قمی

مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
224-وزیریمشهد
 • ناشر :

   علوم رایانه
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  حسین اسدبگی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید