حل مسایل مبانی احتمال شلدون راس
کاوه حسین پناهی

حل مسایل مبانی احتمال شلدون راس

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات کیان رایانه سبز
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  علیرضا شفانه

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۰۲۰۰۷۸۴۹