پاسکا دختر اهل نوئورو
گراتزیا دلددا

پاسکا دختر اهل نوئورو

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
216فارسیرقعیاصفهان
 • ناشر :

   ثالث
 • مترجم :

   بهمن فرزانه
 • دسته‌بندی :

   ادبیات جهان
 • فروشنده :

   

  حسین رضوی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۲۰۳۶۹۲۶