مبانی احتمال
شلدون راس

مبانی احتمال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   شیخ بهایی
 • مترجم :

   دکتر احمدپارسیان-دکتر علی همدانی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  علیرضا شفانه

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید