مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت عکاس دیجیتال
منصور باباخانی پریسا کرزیان

مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت عکاس دیجیتال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
282-وزیرییزد
 • ناشر :

   انتشارات نقش آفرینان بابکان
 • دسته‌بندی :

   عکاسی
 • فروشنده :

   

  Shaghayegh Pirnia

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۱۸۶۷۶۶۵۶