فیزیک جلد سوم
رابرت رزنیک دیوید هالیدی

فیزیک جلد سوم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
418--تهران
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاهی. سحاب
 • مترجم :

   پاشایی راد
 • دسته‌بندی :

   فیزیک
 • فروشنده :

   

  Azi Hakimi

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۵۶۸۲۴۰۲