آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت
هادی رنجبران

آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
698--ماكو
 • ناشر :

   اثبات
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  سارا کریمپور

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۲۴۸۸۶۶۹۱