آمار و کاربرد آن در مدیریت
عادل آذر, منصور مومنی

آمار و کاربرد آن در مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
340فارسی-ماكو
  • فروشنده :

     

    سارا کریمپور

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۹۲۴۸۸۶۶۹۱