تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت
دکتر حسن رنگریز

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
345--ماكو
 • ناشر :

   شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  سارا کریمپور

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۲۴۸۸۶۶۹۱