مدیریت پروژه، با رویکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات
کتی شوالب, محمدعلی لشکری, حسین نقاش‌طوسی

مدیریت پروژه، با رویکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
748فارسیوزیریاهواز
  • ناشر :

     دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
  • مترجم :

     محمود گلابچی
  • دسته‌بندی :

     مدیریت
  • فروشنده :

     

    محمد افضلیان

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۱۶۳۰۳۴۲۳۶