مبانی حسابداری مدیریت
فریدون رهنمای رودپشتی

مبانی حسابداری مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید